Norrtälje Handelsstad

Norrtälje Handelsstad ekonomisk förening har som syfte att samla näringsidkare och handelsföretag i Norrtälje för att främja handelns sunda utveckling och medlemsföretagens gemensamma intressen.

Vi är en remissinstans och en länk mellan köpmännen, Norrtälje kommun, Turistnäring, kultur-& fritid samt fastighetsägarna.Föreningen har även några viktiga samarbetspartners varav Norrtelje Tidning är en av de större. Föreningen skall också arrangera och samarbeta med andra kring event i Norrtälje som har till syfte att öka besöken till staden

Norrtälje Handelsstad arbetar för ett levande och attraktivt city, en aktiv samverkan mellan medlemmar och kommun samt för Norrtälje som ett intressant besöksmål..

Norrtälje Handelsstad arbetar för gemensamma öppettider. Öppettiderna är rekommenderade och enskilda verksamheter kan ha såväl längre som kortare öppettider. Följ verksamheterna via deras egna sidor alt sociala medier och håll dig uppdaterad för eventuella ändringar.

Styrelsen

Ordförande Boel Norman Högberg- Norrtälje Hälsocenter (0708-61 95 06), boel@norrtaljehalsocenter.se
Vice ordförande Anders Eriksson

Övriga ledamöter
Jan – Erik Svecke – Roslagens Sparbank stiftelse
Fredrich Lovén- Lennart Lovén Byggnads AB
Sarah Säppälä – Cervera
Albert Bergström – Bergströms ur och guld
Peter Kauffman – Spel och Sånt
Jörgen Eriksson – VD Visit Roslagen
Kajsa Hjertén, Lättviktsmotor

Adjungerade Benjamin Råd Vaher – Näringslivschef, Norrtälje Kommun
Sanna Fagerström – Åtellet,
Handelsutvecklare Tomas Johansson

Partners

Vi stödjer

Fastighetsägare

 • Centrumfastigheter
 • Kopparhus
 • Newsec
 • Alecta
 • Anders Eriksson
 • Markus Lindgren
 • Lovéns bygg
 • Victoria Property
 • Akeba
 • Gördelmakaren (Mio Möbler)
 • Galjaden fastigheter