”I matens och dryckens njutningar smalnar tidens horisonter, tills vi leva en ögonblickens existens, där glädje och nycker ges fritt spelrum.”